Jak chránit materiál a zdivo před povětrností?

Opatření proti dešti, mrazu, větru.

Zdicí bloky jsou dodávány na paletách, zabalené do folie, je tedy je možné skladovat je volně na staveništi. Pytle s tenkovrstvou zdicí maltou musí být uloženy na suchém místě, chráněny proti mrazu.

Čerstvě provedené zdivo je nutné chránit proti nízkým teplotám (pod +5°C) např. přikrýt geotextilií apod., zdivo má být chráněno proti dešti. Pozor! Před uložením stropů nebo provedením ztužujících věnců jsou štíhlé stěny málo odolné proti vodorovnému zatížení od větru. Platí to zejména pro volně stojící stěny, které nejsou zavětrovány příčnou stěnou, pilíře, štíty apod. Tyto stěny je nutné během stavby dočasně stabilizovat, aby nedošlo vlivem větru k jejich pádu.

zpět