Jak je možné zaplatit za zboží?

Platba v hotovosti není možná.
  • veškeré platby je nutné provést převodem na účet Zapf Daigfuss. Účet je veden u Raiffeisen Bank v Plzni
  • platba pouze v korunách
zpět