Jak správně provést připojení nenosné příčky?

Opatření pro omezení rizika trhlin.

Příčky se zpravidla připojují k nosným stěnám nebo mezi sebou navzájem na tupo.

Pod stropem je vhodné ponechat nad zdivem dostatečný prostor pro případné průhyby stropní konstrukce, spáru je nutno vyplnit např. izolací z minerálních vláken a uzavřít pružným tmelem.

Je-li nenosná příčka uložena na stropní konstrukci, doporučuje se mezi příčku a strop vložit kluznou vrstvu (folii, asfaltový pás apod.)

zpět