Jak zajistit vzduchotěsnost obvodových stěn?

Opatření pro zajištění vzduchotěsnosti.

Vápenopískové zdivo není samo o sobě vzduchotěsné, návrh vzduchotěsné vrstvy by měl být součástí projektu. V praxi se využívají dva způsoby provedení- vzduchotěsná vrstva z vnější strany nebo z vnitřní strany. Vzduchotěsnou vrstvou stěny na vnější straně bývá stěrka pod izolantem zateplovacího systému, na vnitřní straně pak omítka. U obou způsobů provedení je důležité hlavně napojení vzduchotěsné vrstvy na navazující konstrukce (výplně otvorů, základy, stropy, střecha) a provedení detailů prostupů (kanalizace, elektřina apod.)

zpět