Jaké jsou výhody složené konstrukce oproti jednovrstvému zdivu obvodových stěn

Únosnost, prostup tepla, tloušťka konstrukce.

U složené (sendvičové) konstrukce se naplno využije nejsilnější stránka každého z materiálů- nosná stěna z vápenopískových bloků má velkou únosnost a díky vysoké měrné hmotnosti také dobré tepelně akumulační vlastnosti, přitom si zachovává malou tloušťku. Zdivo je z vnější strany doplněno izolantem s velmi nízkou tepelnou vodivostí (EPS, miner. vlákna paod.). Klasické izolační materiály mají 3–5× nižší vodivost než sebelepší jednovrstvé zdivo, opět tedy není nutná velká tloušťka izolantu. Celá konstrukce je tedy pevná, dobře izolující a přitom stále tenká.

Jednovrstvé zdivo je vždy kompromisem – lépe izolující zdivo musí být více vylehčené, čímž ztrácí únosnost a zvyšuje se tloušťka a naopak.

U složné konstrukce probíhá tepelná izolace souvisle v nezměněné tloušťce, jsou tak eliminovány tepelné mosty (např. v uložení stropu, u základů apod.)

Odlišný je také průběh teplot v konstrukci- u složené konstrukce je nosné zdivo ve stabilním prostředí, celá hmota konstrukce je využita pro akumulaci tepla. Jednovrstvé zdivo je vystaveno v průběhu roku velkým rozdílům vnějších teplot, což vede teplotní roztažnosti a degradaci zdiva a povrchových úprav. Teplota uvnitř stěny se více mění podle vnějších teplot.

Jaké jsou výhody složené konstrukce oproti jednovrstvému zdivu obvodových stěn
zpět