Fotogalerie - Česká republika

Bytové domy - Plzeň, Zahrada Sylván II. etapa


Architekt: Ing. Arch. V. Ulč
Čtyřpodlažní bytové domy

Konstrukce: nosné stěny tl. 240 mm – bloky 8 DF/240 – 12 - 1,4
mezibytové stěny tl. 300 mm – bloky 10 DF/300 – 12 – 1,4

Čtyřpodlažní bytové domy
Čtyřpodlažní bytové domy

Čtyřpodlažní bytové domy Čtyřpodlažní bytové domy Čtyřpodlažní bytové domy Čtyřpodlažní bytové domy Čtyřpodlažní bytové domy Čtyřpodlažní bytové domy Čtyřpodlažní bytové domy Čtyřpodlažní bytové domy Čtyřpodlažní bytové domy Čtyřpodlažní bytové domy Čtyřpodlažní bytové domy Čtyřpodlažní bytové domy