Fotogalerie - Česká republika

Bytové domy - Plzeň, Zahrada Sylván III. etapa


Architekt: Ing. Arch. V. Ulč
6 pětipodlažních bytových domů

Konstrukce: nosné stěny tl. 240 mm – bloky 8 DF/240 – 12 - 1,4
mezibytové stěny tl. 300 mm – bloky 10 DF/300 – 12 – 1,4

Čtyřpodlažní bytové domy
Pětipodlažní bytové domy

Čtyřpodlažní bytové domy Čtyřpodlažní bytové domy Čtyřpodlažní bytové domy Čtyřpodlažní bytové domy Čtyřpodlažní bytové domy Čtyřpodlažní bytové domy Čtyřpodlažní bytové domy Čtyřpodlažní bytové domy Čtyřpodlažní bytové domy Čtyřpodlažní bytové domy Čtyřpodlažní bytové domy