Fotogalerie - Česká republika

Nízkoenergetické domy do 50 kwh/m2a (5-liter Haus) - Bašť


Ing.Arch. P. Reksoprodjo
Rodinný dům Bašť
Použité bloky: 6DF E/175 LD 15-1,4, 3DF/175 LP 25-1,8, 8DF E/115 LP 15-1,4, KS-ISO Kimmsteine, systémové překlady

Nízkoenergetický rodinný dům
Bašť

Bašť Bašť Bašť Bašť Bašť