Certifikáty

Značka CE, evropská známka kvality


Značka CE

Od dubna roku 2004 je v České republice platná evropská harmonizovaná norma ČSN EN 771-2, podle které jsou vyráběny vápenopískové zdící prvky i ve firmě Zapf Daigfuss. Evropská norma EN 771-2 má platnost v celé Evropské unii. Výrobky vyráběné podle evropských norem vykazují vysoký standard kvality a díky tomu mohou být také v celé Evropské unii používány.

Palety výrobků ZAPF

Díky firmám Zapf Daigfuss a Kalksandstein CZ s.r.o. jsou tyto produkty nabízeny i zákazníkům v České republice.

Všichni členové Svarzu výrobců vápenopískového průmyslu v Německu označují na základě této normy svoje produkty značkou CE. Značka CE je tedy nejen zárukou kvality , ale také zárukou toho, že jsou výrobky vyráběny v souladu s touto normou.

Nad rámec označování značkou kvality CE je ještě dobrovolně zkoušená kvalita výroby zaručená pečetí Svazu výrobců vápenopískového průmyslu (Bundesverband Kalksandsteinindustrie e.V.) podle normy DIN 106, která klade na výrobky ještě větší nároky než norma evropská.

Firma Zapf Daigfuss tiskne na palety číselný kod Prohlášení o vlastnostech (DoP). Pomocí tohoto kodu si mohou zákazníci kdykoliv ověřit informace o daném produktu na stránce www.dopcap.eu.

Díky tomu jsou tak kdykoliv v budoucnosti dohledatelná všechna data a fakta o výrobku.


Dokumenty vydané DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK Příklady architektury z vápenopískových bloků Značka CE