Kalksandstein CZ

Firma Kalksandstein CZ s.r.o. byla založena v roce 2006 a jejím hlavním cílem je poskytovat odborné poradenství v oblasti stavebních hmot a technologií. Vápenopískové výrobky jsou fascinující svojí jednoduchostí, trvanlivostí, vysokou přesností, vysokou rychlostí výstavby, vysokými pevnostmi a výbornými zvukově izolačními vlastnostmi.

Vápenopískové cihly - přednosti

Moderní vápenopískové cihly vyhovují nejvyšším dnešním nárokům na kvalitu výstavby, díky nimž je možné konstruovat i moderní pasivní domy - nízkoenergetické domy, za dodržení nízké spotřeby primární energie na stavbu domu.

Takové domy mají vysokou životnost, velmi dobré vnitřní mikroklima, díky pohledovému použití vápenopískových cihel v exteriéru vytvářejí nepřehlédnutelnou architekturu.

Naše firma poskytuje:

 • Poradenství zákazníkům v oblasti vápenopískových cihel
 • Zprostředkování kontaktů přímo na výrobce vápenopískových cihel pro obchodníky, architekty, projektanty, inženýry, stavební firmy, stavebníky
 • Optimalizace hrubé stavby, veškerý servis spojený s provedením zdiva hrubé stavby
 • Stavební fyzika, PHPP, výpočty pasivního domu
 • Výpočty akustiky, tepelnětechnické výpočty
 • Podpora architektů a projektantů při projektování konstrukcí z vápenopískových cihel a pasivních domů
 • Stavební technologie, technologie mokrých procesů
 • Stavební chemie, poradenství v oblasti fasád, malt a omítek
 • Technologie a projekty sanací vlhkého zdiva, betonových konstrukcí
 • Odborné posouzení stávajících a rekonstruovaných staveb
 • Projektová činnost, činnost technického dozoru, inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • Služby pro naše zákazníky zdarma: Sekce ke stažení

Odbornost firmy a služeb garantuje:

Ing. Martin Konečný *1974
Autorizovaný inženýr v oboru diagnostika a zkoušení staveb, pozemní stavby
ČKAIT č.0201644
Tel: +420 774 164 103
e-mail: konecny@kalksandstein.cz
2009
Lektorem PHPP pro Centrum pasivního domu
Certifikace prvního pasivního domu v ČR u PHI
Darmstad - certifikát "Quälitatsgeprüftes Passivhaus"
2006
Autorizace v oboru Pozemní stavby
Zahájena spolupráce s firmou Zapf-Daigfuss GmbH, Kalksandstein CZ s.r.o.
Vápenopískové cihly, pasivní domy, KS-Quadro
Autorizace v oboru Diagnostika a zkoušení staveb
2002-2006
Pegisan s.r.o., projektant, technolog.
Sanace vlhkého zdiva, rekonstrukce, technologie stavebních procesů, zejména se zaměřením na fasády, malty, omítky a mokré procesy, též s ohledem na památkovou péči
Technologie sanací betonových konstrukcí, stavební chemie, odborné výpočty, odborné stavebnětechnické výpočty, stavebnětechnický průzkum
1999-2002
Hasit, šumavské vápenice a omítkárny a.s., vedoucí vývoje a výzkumu v oblasti suchých maltových směsí, zkušenosti s recepturami a technologiemi malt, omítek, barev, technologie provádění mokrých procesů na stavbách, zejména zahraniční zkušenosti se stavebními hmotami, stavební chemií, výrobními procesy při výrobě stavebních hmot
1999
Ukončení vysokoškolského studia na ČVUT Praha v oboru Pozemní stavby se zaměřením na rekonstrukce a modernizace
Osvědčení o autorizaci Osvědčení - kurz Pasivní domy pro odborníky