Protipožární bezpečnost

Požární vlastnosti

Rozsáhlé zkoušky a vyšetření prokázaly, že vápenopísková cihla má dobré protipožární vlastnosti. Zdivo z vápenopískových cihel vykazuje vysokou protipožární odolnost, což dokládají velmi jasně i případy skutečných požárů.

Vápenopískový materiál je nehořlavý. Příznivé chování při hoření vyplývá ze složení a z výrobního postupu. V případě požáru je třeba značné množství energie na uvolnění krystalické vody z materiálové matrice. K zásahu do struktury vápenopískové cihly dojde teprve když teplota součásti dosáhne přes 600°C.

Protipožární bezpečnost Protipožární bezpečnost Protipožární bezpečnost

Obrázek vpravo: Praktická ukázka odolnosti vápenopískového zdiva ve firmě Zapf Daigfuss. Teplota na dálkovém teploměru ukazuje 701 °C!

Vlastnosti protipožárních odolností vápenopískového zdiva jsou dány evropskou normou Eurokod 6, kde je také možné najít všechny tabulky požárních odolností vápenopískového zdiva apod.