Vápenopískové pasivní domy

datum: 14. 4. 2009
zveřejnil: Kalksandstein CZ
Dotace pro pasivní domy od státu i od dodavatelských firem

Pro vápenopískové masivní pasivní stavby jsme pčipravili ve spolupráci s dalšími firmami pro naše zákazníky zajímavou podporu pasivním domům. Žádný pasivní dům se neobejde bez vzduchotechniky, kvalitních oken, dimenzování v PHPP. Využijte zajímavých slev a výhod spolupracujících fi­rem.

Vápenopískové pasivní domy
zpět